Hệ thống năng lượng mặt trời hòa lưới ( ON GRID SYSTEM) là sự kết hợp giữ hệ thống điện mặt trời và lưới điện để cung cấp năng cho tòa nhà của bạn. Các tấm pin năng lượng mặt trời nhận ánh sáng mặt trời và chuyển đổi nó thành điện 220VAC thông qua thiết bị hòa lưới (Biến tần hòa lưới), điện tạo ra đồng bộ với điện lưới và cung cấp cho các thiết bị gia dụng trong gia đình.
Điện hoặc điện xoay chiều được đưa vào tủ phân phối, cung cấp năng lượng cho tòa nhà của bạn. Trong trường hợp lượng điện dư thừa sẽ được đẩy ra mạng diện lưới quốc gia, công tơ điện sẽ quay ngược làm giảm chỉ số giúp bạn có thể bán lượng điện dư thừa cho Điện lực.

Điều nay có thể hiểu ngắn gọn là khi bạn sử dụng nhiều hơn hệ thống pin mặt trời tạo ra thì bạn mua thêm điện từ điện lưới, khi hệ thống pin mặt trời của bạn cấp thừa điện thì sẽ bán ngược lại cho điện lực. Việc đối trừ tự động chỉ số công tơ điện hàng tháng là cơ sở để tính toán lợi ích hệ thống điện mặt trời của bạn.