Thông tin chính sách

- Chính phủ quy định giá bán điện mặt trời tại Việt Nam là 9,35 Uscents/kWh (tham khảo Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg )

Hướng dẫn của EVN với các dự án điện mặt trời áp mái.